Kerkdiensten

We hebben elke week twee enthousiaste kerkdiensten. De ochtenddienst op zondag begint om 11:00 uur. Naast de ochtenddienst is er in de avond een tweede dienst om 18:00 uur. Dit is om een gelegenheid te bieden voor mensen die vanwege werk of andere omstandigheden niet in de ochtend kunnen komen of voor mensen die graag tweemaal naar de kerk gaan op zondag.

Alle diensten hebben dezelfde opbouw, maar een verschillende preek. Het gebouw gaat een uur voor de diensten open om mensen een gelegenheid te geven een bidstond te houden.

We beginnen onze kerkdiensten muzikaal met een zangdienst. Daarna volgen gebed, mededelingen en een collecte. Tenslotte volgt een preek. We houden van praktische prediking waar je iets mee kunt in je leven. Soms uitdagend, maar altijd opbouwend. Een dienst bij ons duurt iets meer dan een uur. Na afloop is er koffie en thee.

Soms wordt er tijdens de dienst gebeden voor zieken of andere specifieke noden. Na de dienst is er ook altijd gelegenheid voor gebed.